Live stream preview

Watch this video and more on AGTV

Watch this video and more on AGTV

American Gospel: Christ Alone

American Gospel: Christ Alone • 2h 19m

Up Next in American Gospel: Christ Alone

 • Evangelio Americano: Solo Cristo

  ¿Es el cristianismo Cristo más el sueño americano? Evangelio americano examina cómo el evangelio de prosperidad (el movimiento de palabra de fe) ha distorsionado el mensaje del evangelio, y cómo su teología está siendo exportada a otros países. Esta película es la primera de una serie.

  Para má...

 • Phúc Âm Mỹ: Chỉ duy Đấng Christ

  Liệu đạo Cơ Đốc có phải là Chúa Christ + giấc mơ Mỹ không? 'Phúc Âm Mỹ' là một cuộc khảo sát về cách thức mà phúc âm của sự giàu có (phong trào Lời Đức Tin) đã làm méo mó thông điệp Tin Lành, và làm thế nào thần học này đang được xuất khẩu ra nước ngoài. Bộ phim dài này là phần đầu tiên trong một...

 • American Gospel: Christ Alone (Polish...

  Is Christianity Christ + the American dream? American Gospel examines how the prosperity gospel (the Word of Faith movement) has distorted the gospel message, and how this theology is being exported abroad.

83 Comments